(1)
Moh. Asra. Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah. istidlal 2020, 4, 35-44.