[1]
Moh. Asra, “Saham dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”, istidlal, vol. 4, no. 1, pp. 35-44, Apr. 2020.